Vzdělávání

Společnost vytváří a zpracovává program dalšího vzdělávání pro cílové skupiny:

  • pedagogických pracovníků MŠ v rámci osvojení si dalších moderních pedagogických metod a vědomostí, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání
  • pedagogů volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání
  • pedagogických pracovníků všech stupňů škol ve formě kurzů, seminářů, přednášek, workshop
  • lektory pracující jako OSVČ a pracovníky soukromých vzdělávacích různých zaměření
  • vzdělávání a odbornou přípravu osob znevýhodněných na trhu práce a hrozícím sociální vyloučení