Rozvoj komunitního centra Pomocná ruka

Komunitní centrum “Pomocná ruka” v Praze 3 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií
Projekt číslo: CZ.07.3.63 / 0.0 / 0.0 / 16_031 / 0000194
Plánovaná realizační doba: 24 měsíců / 
1.1.2017-31.12.2018 
Realizátor projektu – Studujte.cz

Cílem projektu:

Cílem je vznik a rozvoj kulturně komunitního centra ” Komunitní centrum Pomocná ruka ” a prostor komunitního života, který prostřednictvím sociálně intervenčních a aktivizačních aktivit působí na úrovni místních komunit, směřuje k aktivní účasti sociálně vyloučených osob a sociálního vyloučení a posiluje sociální soudržnost na úrovni místní komunita Praha 3.

Popis projektu:

Projekt se zaměřuje na podporu sociální kompetence dětí, mládeže, rodin v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných. Posláním projektu je podpora cílové skupiny ve vývoji aktivit především sociálního a pohybového charakteru a práce na odbourání sociální separace obyvatel.

Manažer projektu

Antonín Homola
Telefon: + 420 725 805 785
e-mail: info@studujte.cz