Rovné příležitosti

Společnost se zabývá vzděláváním a zaváděním v oblasti rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, sladění pracovního a rodiného života těchto témat:

 • Standard 1
  Cíle a způsoby zavádění standard genderové kvality
 • Standard 2
  Ochrana před diskriminací
 • Standard 3
  Slaďování pracovního a rodinného života
 • Standard 4
  Gender mainstreaming a genderové rozpočtování, náklady a zisky program podporující rovné příležitosti žen a mužů
 • Standard 5
  Genderová citlivost a predikce genderových dopadů přijímaných opatření
 • Standard 6
  Genderový marketing
 • Standard 7
  Stížnosti na diskriminaci a genderovou necitlivost