Lepší přístup k zaměstnání pro osoby do 25 let

Lepší přístup k zaměstnání pro osoby do 25 let

Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0007325
Název programu : Operační program Zaměstnanost
Zahájení projektu 1.10.2017
Délka trvání projektu: 24 měsíců
Realizátor projektu: Studujte.cz

Anotace projektu:

Záměrem projektu je zlepšení postavení mladých osob na trhu práce v lokalitě aglomerace Karlovy Vary, podpora jejich zaměstnanosti a adaptability. Projekt přímo ovlivňuje zvyšování míry zaměstnanosti mladých absolventů do 25ti let v evidenci Úřadu práce s žádnými nebo minimálními pracovními zkušenostmi. Bude podpořeno 60 osob v oblasti základních a odborných kompetencí, zajištěna odborné praxe – tréninková pracovní místa pro minimálně 35 osob a min. 10 osob bude umístěno na volném trhu práce.

Leták: zde
Přihláška ke stažení: zde
Aktivity projektu: zde

Kontakt:

Studujte.cz
Malé náměstí 458/12
Praha 1
IČO 257 56 800

Kontaktní osoba:

Martina Hrnková
Telefon: +420 608 083 712

info@studujte.cz