Úvod

Společnost byla založena v roce 1999 a služby poskytovala pod názvem Neziskovky.cz o.p.s. v oblasti podpory a vzdělávaní neziskového sektoru a jejich pracovníků.
V roce 2016 aktualizovala směr svých oběcně prospěšných cílů a to podpořila i novým názvem společnosti Studujte.cz.

Poslání společnosti je aktivní působení v oblasti podpory a vzdělávání osob cílových skupin:
- znevýhodněných na trhu práce a hrozícím sociální vyloučení
- děti a mládež
- pedagogické pracovníky a lektory
- pracující v organizaci působící ve volném čase dětí a mládeže

Syndikovat obsah